Atomic Swap je výmena kryptomien, ktorá môže byť vykonaná bez potreby účasti 3. sprostredkujúcej osoby. Je to ďalší level v evolúcii decentralizovanej zmenárni. A zároveň pokus vytvoriť obchodovanie bezpečné, efektívnejšie a bez nutnosti dôvery niekomu.

Ak si vezmeme príkladom centralizovanú zmenáreň Binance. Tým, že si na nej meníte svoje kryptomeny, do nej vkladáte určitú dôveru, že Vás neokradnú a neujdú s Vašími peniazmi.

Ako druhý príklad si predstavte Aničku a Janka, ako si chcú vymeniť kryptomeny. Anička má 57 LTC, ale chce 1 BTC. Naštastie, Janko má 1 BTC a chce 57 LTC, tak sa dohodnú urobiť obchod. Nikto z nich však nechce poslať peniaze ako prvý zo strachu, že bude podvedený. Taktiež nechcú nejakého sprostredkovateľa na obchod, ktorý im za jeho služby ukrojí kus z ich peňazí.

Práve pre toto existuje Atomic Swap, ktorý umožnuje vykonať zmenu bez sprostredkovateľa alebo zmenárne ako je Binance a hlavne bez strachu, že budete oklamaný.

Atomic Swap Atomová výmena

Atomic Swap: Ako funguje

Ako ste si už domysleli, je navrhnutý pracovať s 2 odlišnými kryptomenani, ktoré fungujú na rozdielnych Blockchain.

Tak isto ako Lightning Network transakcie, aj Atomic Swap má zabudovanú hashovanú časovú zámku (HTLC), aby sa ujistilo, že oba strany dodržia svoju stranu dohody. Tieto kontrakty používajú viac-podpisový (multisignature) transakčný systém, ktorý je zodpovedný za úspešný priebeh výmeny. Aby to docielil, prichádza na rad hashlock (hashovacia zámka) používajúca kryptografický algoritmus, ktorý dovolí pristupovať k financiam pod podmienkou, že bol podpísaný oboma stranami. Časová zámka slúži ako poistka, ktorá zabezpečuje vrátenie peňazí, ak obchod neprebehne v danom časovom rozhraní.

Ako funguje Atomic Swap
V praxi to vyzerá nasledovne:

Anička a Janko si navzájom otvoria platobné kanály pre výmenu 57 LTC za 1 BTC. Organizátor transakcie následne musí vytvoriť adresu kontraktu. V tomto príklade, keďže tento obchod bol Aničkin nápad, tak ona vytvára adresu kontraktu.

Adresa kontraktu vyzerá ako trezor pre peniaze. Anička pri vytváraní tejto adresy do nej vloží 57 LTC a vytvorí k nemu nejakú hodnotu a z tej hodnoty hash. Predstavte si to, že hash slúži ako zámka a hodnota ako kľúč do nej. Pre pokračovanie v tejto transakcii, Anička pošle tento hash Jankovi.

Janko dostane hash a vytvorí s ním podobnú adresu kontraktu do ktorej vloží 1 BTC. K tento adrese už však viac nemôže pristupovať, kým nedostane Aničkin kľúč na odomknutie. Predstavte si to, akoby mu Anička dala tú istú zámku na trezor čo má aj ona, ale len ona má od nej kľúč.

Teraz ak si chce Anička zobrať svoj 1 BTC musí odomknúť zámku danou hodnotou, čím ju zároveň odhalí aj Jankovi a on si s ňou môže zobrať svojich 57 LTC.

V skratke:

Anička vytvorí kontrakt, vloží do neho peniaze a uzamkne ho zámkou na kľúč a povie Jankovy: “Ak chceš tychto 57 LTC, tak musíš použiť na svoj kontrakt túto istú zámku.”

Takže Janko vytvorí svoj kontrakt s danou zámkou a povie “Ja nemám kľúč, kým mi ho nedáš. Takže ho použí na odomknutie tvojho 1 BTC a potom ho ja budem vedieť použiť na odomknutie 57 LTC.” A takto to funguje.

Ak Vás napadlo: “Čo ak Anička zoberie peniaze z trezoru skôr ako stihne Janko?” Nebojte sa, trezor sa môže otvoriť pod podmienkou, ak sa dostal heslo spolu s Jankovým podpisom.

atomic cross chain swap

Táto štruktúra robí obe strany závislé na sebe. Taktiež zabezpečuje transakciu, pre prípad, že sa niečo nepodarí (spadne internet alebo nejaká strana nechce dodržať svoju časť dohody) časovým zámkom, ktorý vráti peniaze späť k majiteľovi.

Atomic Swap: On-Chain vs. Off-Chain

On-Chain Atomic Swap

  • Výmena kryptomien prebieha na ich vrstve blockchain.
  • Práve teraz táto výmena funguje jedine, ak oba kryptomeny majú ten istý hashovací algoritmus a podporovujú hashovaciu časovú zámku (HTLC).
  • V Septembri 2017 Litecoin a Decred vytvorili prvý úspešný On-Chain Atomic Swap.

Off-Chain Atomic Swap

  • Umožnuje výmenu na druhej vrstve – vrstva uzlov.
  • Prvá Off-Chain výmena bola medzi Bitcoin Lighting Network a Litecoinom v Novembri 2017.

Pridaj komentár