Blockchain je nepopierateľne geniálny vynález, rukou osoby alebo skupiny známých pod pseudonymom – Satoshi Nakamoto. Za celú svoju existenciu sa vyvynul do niečoho s obrovským potenciálom. Tak sa naskytuje sa otázka: Čo je Blockchain?

Bitcoin je prezývaný “digitálnym zlatom” pre dobrý dôvod. Do tohto dňa je celkový kapitál tejto meny viac ako 200,000,000,000 €. Ale blockchain pomocou, ktorej Bitcoin funguje môže poskytnúť aj iné digitálne hodnoty. Ako internet (alebo auto), nepotrebuješ presne vedieť ako to funguje, ale určite sa oplatí mať o tom základnú znalosť. Dúfame, že sa vám tento článok priblíži čo blockchain je.

Kde sa presne v Bitcoinovej sieti nachádza Blockchain?

  1. Nejaká osoba vykoná transakciu.
  2. Transakcia je vyslaná do peer-to-peer siete a schválená užívateľmi (ťažičmi).
  3. Transakcia je pridaná do “bloku” (blocku). Blok si predstavte ako nejakú pamäť do ktorej môžu byť vpísané informácie. Taktiež do tochto bloku je možné pridať kontrakty, záznamy alebo iné informácie.
  4. Následne je blok pridaný na koniec siete predchádzajúcich blokov. Toto zoskúpenie blokov je zvané blockchain (v preklade: reťaz blokov).

blockchain

Čo je Blockchain technológia?

Blockchain je ne-korupčná digitálna tabuľka ekonomických transakcií. Môže byť však naprogramovaná uchovávať nie len traksakcie, ale všetko, čo má nejakú hodnotu.

Don & Alex Tapcott, autory Blockchain Revolúcia (2016)

Distribuovaná databáza

Predstavte si zoznam, ktorý je duplikovaný tisíckrát cez celú sieť počítačov. Potom si predstavte, že táto sieť je navrhnutá pravidelne aktualizovať daný zoznam a máte základnú myšlienku, čo blockchain je.

Informácie držané na blockchain existujú ako zdielaná – a stále rozvíjavúca sa – databáza. Takéto používanie siete má samozrejme veľa výhod. Blockchain databáta nie je ukladaná na jednom mieste, čo znamená že databáza je verejná a ľahko overiteľná. Zdielaná miliónmi počítačmi súčasne a všetky dáta sú dostupné hocikomu, kto k ním chce nahliadnúť.

Tradičný spôsob zdieľania dokumentov medzi ľudmi pri spolupracovaní na nejakom projekte je posielanie ich v Microsoft Word. Problém v tomto prípade nastáva, keď musíte čakať, pokiaľ spolupracovník pošle súbor naspäť, aby ste mohli urobiť ďaľšie zmeny. Takto dneska fungujú databázy. Dvaja ľudia nemôžu meniť jeden záznam naraz. Takto isto banky pracujú s peniazmi a prevodmy; doslova zamknú prístup (alebo zmenšia stav účtu), kým urobia prevod. Potom aktualizujú zostatok na druhej strane a otvoria prístup znova (alebo aktualizujú zostatok znova). S Google Sheets obe strany majú prístup k jednému dokumentu súčasne a tá istá verzia dokumentu je viditeľná pre obe strany naraz. A takto nejak funguje distribuovaná databáza.

Predstavte si, koľko právnych dokumentov by sa mohlo spracuvávať takýmto spôsobom. Namiesto posielania ich od jedného človeku k druhému, by existoval jeden zdielaný spôsob. Na veľa typov dokumentov by sa hodilo takéto vylepšienie.

William Mougayar, stratég a blockchain špecialista

Blockchain – nezastaviteľný a neovládnuteľný

Ukladaním blokov informácií, ktoré sú totožné na celej sieti, blockchain nemôže byť:

  1. Riadený samostatnou entitou
  2. Prerušený

Od roku 2009, kedy bol Bitcoin vytvorený, Bitcoinová blockchain fungovala bez narušení.

Blockchain poskytuje užívateľom internetu možnosť uložiť hodnotu alebo autentickú informáciu. Kde všade sa však môže blockchain uplatniť?

Smart contracty

Blockchain umužnuje naprogramovať jednoduchý kontrakt, ktorý sa vykoná, keď sú splnené požadované podmienky.

Kryptomeny

Blockchain otvára dvere fungovaniu platobnému peer-to-peer systému.

Vláda

Distribuovaná databáza môže spraviť voľby alebo iné tipy hlasovaní transparentné a verejné.

Pôvod produktov

Každá cesta a pôvod produktu by sa ukladal na blockchain a následne by bol jednoducho overiteľná – produktovým číslom.

Ukladanie súborov

Decentralizované ukladanie súborov prináša jasné benefity. Napríklad ochraňuje súbory od hacknuta alebo od stratenia.

Internet vecí (IoT)

Výmena informácií medzi softwarami, senzormi, strojmi a robotmi.

Predávanie obnoviteľnej elektriny

S blockchain by bolo možné, taktiež transparentné predávanie elektriny zo solárnych panelov v susedstve.

Kataster

Uloženie informácií o pozemkoch na decentralizovanú databázu.

Pridaj komentár